Even voorstellen

De Reizigers Advies Raad (RAR) is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer. De RAR vertegenwoordigt en behartigt de belangen van reizigers via vertegenwoordigers van consumentenorganisaties (zie 'organisatie' in het menu). In de RAR hebben vertegenwoordigers van consumentenorganisaties zitting die betrokken zijn bij het openbaar vervoer in de Vervoerregio Amsterdam. De RAR is niet bedoeld voor individuele belangenbehartiging.

Wat is de RAR?

 Overzichtskaartje van de concessiegebieden en 15 gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam.
Overzichtskaartje van de concessiegebieden en 15 gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam.

De RAR geeft advies aan de Vervoerregio Amsterdam en de vervoerders over het door hen gevoerde beleid of de plannen voor het openbaar vervoer in de vervoergebieden Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Waterland en Zaanstreek. Het gaat daarbij om advies over de Programma's van Eisen bij het verlenen van OV-concessies, maar ook over vervoerplannen, lijnennetten, dienstregelingen, tarieven, beleid en veranderingen in de infrastructuur voor het openbaar vervoer dat de OV-reiziger raakt.

Ook hebben leden van de RAR zitting in de consumentenpanels van de concessiehoudende vervoerbedrijven en worden daar geinformeerd over nieuwe ontwikkelingen en plannen voor verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer, service en reizigersinformatie. Daarnaast kunnen zij ook hun bevindingen over de uitvoering van het openbaar vervoer aan de orde stellen.

Wat doet de RAR?

De RAR brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoersbedrijven en komt daarvoor tien keer per jaar bij elkaar. Dat doet de RAR op basis van de Wet Personenvervoer 2000. In die wet is geregeld dat reizigersinspraak via consumentenorganisaties verloopt.

Waar is de RAR werkzaam?

De RAR adviseert over het beleid en de strategie voor het openbaar vervoer (bus, tram, metro) in de concessiegebieden Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Waterland en Zaanstreek (15 gemeenten). Een concessie is een vergunning om in een bepaald gebied voor een bepaalde periode het openbaar vervoer te verzorgen.

Wanneer geeft de RAR advies?

Hieronder enkele voorbeelden:

  • Wanneer gesproken wordt over tarieven en kaartsoorten;
  • Wanneer routes van het openbaar vervoer gewijzigd worden;
  • Wanneer het gaat over toegankelijkheid en sociale veiligheid;
  • Wanneer de Vervoerregio Amsterdam een Programma van Eisen opstelt voor één van de concessiegebieden;
  • Wanneer een concessie verleend of veranderd wordt.

Ook hebben leden van de RAR zitting in de consumentenpanels van de vervoerbedrijven en brengen zij advies uit over de uitvoering van het vervoer, dienstregelingen, lijnen, service en reizigersinformatie. Een dergelijk overleg vindt met elke vervoerder twee keer per jaar plaats.