Historie

Reizigersinspraak

Tot de Wet Personenvervoer 2000 van kracht werd, konden individuele reizigers bezwaar maken tegen een nieuwe of gewijzigde dienstregeling. Dat is sindsdien niet meer mogelijk. De belangen van de reizigers worden nu behartigd door de consumentenorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de per concessiegebied georganiseerde ROCOV's (Regionaal Overleg Concessieverlening Openbaar Vervoer). Voor de concessiegebieden van de Vervoerregio Amsterdam is dat de Reizigers Advies Raad (RAR).

RAR

De huidige RAR zoals we die nu kennen, is niet altijd zo geweest. Toen het adviesorgaan werd opgericht in 2000 bestond het nog uit twee raden: één voor de concessie Amsterdam en één voor de drie streekconcessies. Omwille van efficiëntie zijn de twee raden in 2006 samengevoegd tot één raad voor alle vier de concessiegebieden.